شعر 72 تن از شهدای تکاب

تقديم به همه شهيدان به ويژه بيش از450 شهيد خطه تكاب
تمامي اسامي موجود در داخل گيومه هاي اين شعر، اسامي شهداي منطقه  مي باشد.شهيدان بروجردي و كاوه نيز به دليل اينكه مقاطعي با شهيدان گردان، همراه بودند، اين شعر را متبرك نمودند. [1] 
 
 
 
روح[2] " فـتاحيُّ "[3] و "رزاقي" به  هـر " عبدي" دمـيد        " حـضرتي" همـچون امـام عاشـقان از ره رسـيد
 
در سـلالـه، "مـرسلاني" ، از "بـني هـاشـم" تــبـار               وآن "علـيزاده" امام و" طـاهـري" گلـگـون عذار
 
"سیدی"از خاندان "موسوی"، نسل"رسولی"احمدی           "دولتی"  آمـد بـه صـولـت، در کـمال سـرمدی
 
عـطر یاس* و بـوی" نسرین،  پورِ" حیدر می وزیـد               غرق "نورجـعفری"، تا عـرش فَرَّش* می رسـید
 
{کـلُّ ارضٍ کـربـلا}،  افشـار[4] را  هـم سـهم داد               بـذل "الـطافی" ز حـق، بر شور عاشـق فـهم داد
 
" حـاجـیان پـور" اولـین شـمع شـهیدان تـکاب                    جـمـع گـل ، پـروانه و بـلبـل ، مـعطر درگـلاب
 
"شهـمرادي" چون خميني، ناز، "محبوبي" رشيد                پر زلاله، "دشـتي" از افشار و كردسـتان، شـهيد
 
شـد   تـداعی   با   جـوانان  ،  داســتان   نیـنـوا                چـون  " نـویـد قاسـمی"  دیـگر ،  جـوان  کـربلا
 
چـون حبـیـب بـن مـظاهر ، جـمع "پیـرانی" دلیـر                 در نـجابت چـون "ملـکیان" و شـجاعت همـچو شیر
 
از "الـستي" تا به مـستي، عاشـقان با عـزم جـزم              {نصـر فجر}[5] است و"جـفائي" نيست در ميدان رزم
 
در دل تاريـك ظلمت، نـور "شـمس" و عشق بود                { شـرح فتح}[۶ ]خـاتم و انـصار[7] هم سرمشق بود
 
خوان خون برتر ز"خاني"، به ز"سلطاني" به قصر                جمع ایـمان و عمل، با حق و "صبری"، درس عصر[8]
 
نـی شـکوه "کـوهی" و نـی افتـخار "خـسروی"                 تـاج و اوج[9] یـک عـروج "مـؤمنی" ایـمان ،قـوی
 
"قـهرمانـي" و "امـينـي" و "شـجاعي" رخ نمـود                چون كـه ديـگر "رسـتمي" و "كـاوه" افسانه نبود
 
بـاز  از "نـو،روزي" مـا جـنگ بـود و گـنـج بـود[10]             چون كه "خـيري" بس"حـقيقي" از پي هررنج بود[۱۱] 
 
جان "فرهادي" به "جهديُّ" و "عبوديِّ" خداست             "بـيدقي" كز شـهد شـيـرين "مـرادي" آشـناسـت
 
رونـق نـام  بـرادر، مــؤمـنـان " اِخـوان[12]" نـمـود             رنـج " حـمامـي" ز خـون عاشـقـان از تـن زدود
 
{كل شئ ء هـالك الا وجـهه} [13]،رازي شـگفت            "عابـدي" در راه "رحـماني"، "يـگانه" جان گرفت
 
 شد قـضای " قاضیان" ، نیـکو "براتـی" از کـتاب              شد{وَ منهُم مَن قَضی نَحبَه}[14] ، به تفسیری صواب
 
شد هویدا، از "رضو" عَنه و بَ"یان"[15] ، نامی شهید            چون به امر {فَادخُلی} راضـی ترین بود و رهـید
 
از  دم  "ویسـی نـژاد " و  خـون  مـردان  بـزرگ                    شـد  نهال  انقـلاب  از  عشق،  سیراب و  سـترگ
 
مشك  "اشكاني" كه از عشق"حسيني"منجليست              جلوه ي"بحري"زعشق "مهدوي"، عشق علـيست
 
شیـعیان راسـتین  "جـعفری" ،   عـازم  به  نـور                   هـمچو  مـوسی،  رهـسپار  وادی  سـینای  طـور
 
هيچ "فـكري" ، جـز اداي "خـدمتي" در سر نبود               شـد "غـلامـي" در ره حـق، رحـمت ربّ ودود
 
ربّ رحـمان و وکیلی که" نـصـیری" نیک[16] بـود               راه جبـهه، بـس مـسیری و مـصیری[17] نیک بود
 
چون مسـيحا دم، "بروجـردي" كجا  آيد پـديـد؟              چون "كريمي"،"كاظمي"و"قادري"كي دهرديد؟
 
هيچ "سيفي"درسبيل حق به خون منصورنيست[18]             هيچ "عرشي" نيز چون معراج حق پر نور نيست
 
مـأمن  دل در " امان اللهیِ " جان  بود  و بـس              کو{نصیر} و کو{ولی}، جز ربّ سبحان، هیچکس[19]
 
عشـق "زوار"ي گـلـزار شـهيـدان، دلـربـاسـت                عــطر ذكــر "حـمدي" و خـشنودی آل عباسـت
 
بار الـها کـی  ظـهور  مـهدی رعـنا {عج}  شود؟                 وقت صبح "صادقی" {مَن یَنتَظِر[20]} معنا  شود؟
 
 
                                       
 
پی نوشت ها:
                           
[1]اين شعر تقديم به همه ی شهيدان به ويژه بيش از450 شهيد خطه تكاب و بالاخص عزيزاني كه به دليل محدوديت اسامي شان را ذكر نكرديم.
[2] اشاره به آیه ی "فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین... "سوره ی حجر،آیه ی 29
[3]تمامي اسامي موجود در داخل گيومه هاي اين شعر، اسامي شهداي منطقه  مي باشد.شهيدان بروجردي و كاوه نيز به دليل اينكه مقاطعي با شهيدان گردان، همراه بودند، اين شعر را متبرك نمودند.
[4] افشار ، نام دیگر منطقه ی تکاب
*ياس:اشاره به حضرت زهرا(س)
*فَرَّش:به معناي نورش
[5] بخش اول نام کتاب، متبرک به نام سوره های قرآنی
[6] بخش دوم نام کتاب متبرک به نام سوره های قرآنی
[7] منظور نام گردان های تکاب، خاتم الانبیاءو انصارالله می باشد
[8] "الا الذین ءامنوا و عملوالصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر." سوره ی عصر آیه ی 3 ،  اشاره به قرارگاه والعصر
[9] تاج خسروی و اوج کوه، شکوه عروج شهید را ندارند.
[10] اشاره به فرموده ی امام خامنه ای که جنگ ما در حقیقت، گنج بود...
[11] اشاره به آیه ی "فان مع العسر یسرا،" سوره ی شرح، آیه ی 5
[12] اشاره به آیه ی انمالمؤمنون اخوه  .حجرات، 10
[13]سوره ی قصص آیه ی88كُلُّ شَئْ اِنْ هالِكْ،  اِلاّ وَجْهَهُوا  خوانده شود(با اشباع هاء ضمیر) و اشاره به فرمایش حضرت امام(ره) : شهید نظر می کند به وجه الله.
[14] و منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا، ... احزاب -23
[15] نام شهید رضویان، با تبرک از آیه های "و رضوا عنه " مائده 119-  و "هذا بیان للناس" . آل عمران 138
[16] اشاره به آیه ی "حسبنالله و نعم الوکیل ،نعم المولی و نعم النصیر" سوره ی حج آیه ی 78
[17] مصیر: بازگشت
[18] خون بر شمشیر پیروز است.
[19] و ما لکم من دون الله من ولی و لا نصیر ... بقره 107
[20] و منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا، ... احزاب -23
 
 
شعر از : سجاد محمدياري
18 دی 1392
تعداد بازدید:  3215 مرتبه

نظرات کاربران

کاربر مهمان در ساعت 15:50:56  تاریخ   11 مرداد 1395  گفته:     

سایر شهدای تکاب اسمشون کو بخصوص شهید عملیات دارتو

 

0
0

قدوسی  در ساعت 1:15:22  تاریخ   26 دی 1394  گفته:     

دست مریزاد عالی بود.

 

1
4
  • آخرين عناوين

  • پربازديدها

  • آرشيو

بازدید امروز:165

بازدید دیروز: 913

بازدید کل: 8392002

حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجمع طلاب و فضلای شهرستان تکاب می باشد.