پندهاى حكيمانه علامه حسن زاده آملى/ دانلود

دانلود پندهاى حكيمانه علامه حسن زاده آملى

شامل:

مقدمه ، 1- مناجات عاشقانه ، 2- طريق معرفت رب ، 3- آموزش بندگى و زندگى ، 4- پنهان ز ديده ها و همه ديده ها از اوست ، 5- دگرگونى هاى الهى در گرو دگرگونى هاى مردم ، 6- خدا سر انسان است ، 7- درست ترين آيين ها ، 8- ثبت قلبى على دينك ، 9- خداى چاره ساز ، 10- برنامه انسان سازى ، 11- اجابت نداى بندگان ، 12- صورت كتيبه انسان كامل ، 13- معجزات عيسى نبى ، 14- عجز مردم از تجاوز از حد قرآن ، 15- آرزوى روز روحانى و شب نورانى ، 16- ستار العيوب ، 17- دستورالعمل عرفانى ، 18- هدف خلقت ، 19- بريدن از شياطين انس ، 20- بزرگ ترين دستور خداوند ، 21- اثرات نيك نماز ، 22- سوق به سوى نيكى ، 23- ذكر شفا، اسم دوا ، 24- عبرت بگير! ، 25- امان از فريب بيگانگان ، 26- ذكر لا اله الا الله ، 27- اولدل گويد بعد زبان ، 28- زيرك ترين مؤ منان ، 29- مراقبت نمازگزار از خويشتن ، 30- بهترين عبادت ، 31- ذكر قلبى ، 32- توصيف دعا ، 33- گفتگو با خدا ، 34- اوصاف اولياء الله ، 35- دنيا خواهى تا لحظه مرگ ، 36- عبادت چيست ؟ ، 37- به دعا متمسك شويد! ، 38- غفلت تا واپسين لحظات ، 39- خواسته نمازگزار ، 40- سر آيات قرآنى ، 41- قبولى توبه آدمى ، 42- ادب با خدا ، 43- اوصاف نمازگزار ، 44- تجلى دو سوره بقره و آل عمران در قيامت ، 45- آخرين هذيان هاى حيات ! ، 46- جارى شدن حكمت از قلب به زبان ، 47- توبه آدم ، 48- سلوك نمازگزار ، 49- طهارت ظاهرى و باطنى نمازگزار ، 50- بى حيايى ابليس ، 51- راه تهذيب نفس ، 52- توبه از عبادت ، 53- درك فضيلت شب قدر ، 54- تجلى قرآن در قيامت ، 55- آموختن توحيد ، 56- حال عاشقان در نماز ، 57- توبه جاهل ، 58- تفاوت عارف و عابد ، 59- بى خبرى در حال احتضار ، 60- محبوب ترين عمل ، 61- مداومت بر عمل ، 62- الهى نامه ، 63- اجابت دعا حضرت يونس (ع ) ، 64- مداومت بر ذكر يونسى ، 65- توصيه به نماز شب ، 66- سه گانگى قلوب ، 67- واى بر سخندلان ! ، 68- كار مقربين ، 69- نكات نورانى ، 70- تلقين بسم الله از مقام ولايت ، 71- نشانه ايمان ، 72- نصايح حكيمانه ، 73- سوره مباركه اخلاص ، 74- نه اين نون نان من است نه آن ، 75- دستور نماز شب ، 76- نفاق ، 77- دعاى بيدارى ، 78- خود را فراموش مى كند ، 79- از تو حركت از خدا بركت ! ، 80- انسان قرآنى ، 81- سالكان دو قسم اند ، 82- درخت ايمان ، 83- حب خدا ، 84- دورترين مردم از خداوند ، 85- دزد پر به سر ، 86- خود شناسى ، 87- گسترده بودن سفره توبه ، 88- وارونه شدن قلب ، 89- دستورالعمل هاى انسان ، 90- مايه آرامش دل ، 91- اولين قدم سلوك ، 92- قدرشناسى از طبيب ، 93- حرام بودن دنيا و آخرت بر اهل الله ، 94- دعا براى ديگران ، 95- معرفت نفس معرفت خداست ! ، 96- دروغگو فراموشكار است ، 97- آثار نيك و بد اعمال ، 98- خواندن پنج سوره هنگام خواب ، 99- دشوار بوده دل از خاك كندن ، 100- شگفتا از اين كس ! ، 101- اقسام توبه ، 102- برترى عالم بر عابد ، 103- بزرگى گناه صغيره ، 104- توبه قبل مرگ ، 105- شرم از استغفار ، 106- غيبت گناه بزرگ ، 107- زملك تا ملكوتت حجاب بر دارند ، 108- مهربان ترين مهربانان ، 109- درد دنيا زدگى ، 110- گفتن لا اله الا الله با اخلاص ، 111- زايل شدن شيرينى ، 112- چهار خصلت مانع هلاكت است ، 113- برترين جهاد ، 114- خودبينى حجاب راه ، 115- توصيه هاى همنشينى ، 116- نيكوكارى كن ! ، 117- اخلاص در عمل ، 118- همنشين در عمل ، 119- دعا توشه سالكان ، 120- مصدر همه امور خداست ، 121- خدايا بيامرز گناهانى را كه ... ، 122- بهترين حجت رسالت ، 123- عملى در تهذيب نفس ، 124- آخرين شفاعت ، 125- توبه از گناه غيبت ، 126- عاشق نگريد چه كند؟! ، 127- حقيقت ذكر ، 128- ذكر شريف ، 129- استعانت به ذكر يونسى ، 130- فلسفه تحريم ربا ، 131- صاحب اين قبر دروغگوست ! ، 132- خوشا به حال آنان ، 133- مراقبت و محاسبت ، 134- گشايش هشت در بهشت ، 135- قرآن كتاب جامع الهى ، 136- ذكر پس از نماز صبح ، 137- با آنچه كه دوست دارى محشور مى شوى ، 138- من از امام كاظم (ع ) شرم مى كنم ! ، 139- سرى همچون الاغ ، 140- قواى انسان و هدف آن ، 141 كفاره غيبت ، 142 حق اليقين ، 143 شرور از ما است نه از او ، 144 برترين جزء عبادت ، 145 معراج مومن ، 146 تحدى طلبى ، 147 نام خوب براى فرزند ، 148 اسم اعظم ، 149 دو ملك ، 150 چه قساوت و غفلتى ! ، 151 عبد شكور ، 152 معيار حق ، 153 دشمن ترين دشمنان ، 154 طهارت باطنى و ظاهرى ، 155 پندى به خويشتن ، 156 اسماء الله چون دفينه هايند ، 157 قرآن و شب قدر ، 158 سزاوار گريه كيست ؟ ، 159 هر توبه برابر و بازگشت است ؟ ، 160 دل عاشق به پيغامى بسازد ، 161 دعاى غريق ، 162 مقيم حريم حرم باش ! ، 163 انگيزه عبادت ، 164 خراميدن در باغ هاى بهشت ، 165 خوى نيكو ، 166 سير در خويشتن ، 167 تفاوت توبه عارف و زاهد ، 168 محروم از نماز شب ، 169 سرمايه همه سعادت ها ، 170 با قلبش خدا را ديد ، 171 بخشش گناهان ، 172 تخم سعادت ، 173 ذكر مجرب ، 174 ثمره خرد ، 175 برترين خرد ، 176 نكاتى مفيد ، 177 برادرم به فكر خود باش ! ، 178 شب زنده دارى ، 179 تمناى دوست از دوست ، 180 خنك حاجى كه ناجى باشد! ، 181 نظر پاك تواند رخ جانان ديدن ، 182 توصيه به قرائت و طهارت ، 183 چگونگى خواندن قرآن ، 184 دنيا زنى است عشوه گر و دلستان ، 185 آموختن همت از كبوتر ، 186 نزول بلاى دردناك ، 187 مستحق مشايعت فرشتگان گرديدن ، 188 شخص زيرك ، 189 مسافر تائب را بپذير! ، 190 باز هم شكر! ، 191 عبادت محبانه ، 192 بهترين سرمايه سالك ، 193 همتم بدرقه راه كن ! ، 194 خطاب به نفس مطمئنه ، 195 اگر دلش با خدا بود...! ، 196 احترام به مادر ، 197 قرب با فرايض ، 198 تاءثير قرائت آية الكرسى ، 199 بندگان خاص خدا ، 200 آنچه در عرفان عملى مهم است ! ، 201 استشاره و استخاره ، 202 والاترين خصلت مومن ، 203 وسيله ترك هواى نفس ، 204 زدودن زنگارازدل ، 205 اصحاب حال و صاحب همت ، 206 بدترين و بهترين حالت حضور ، 207 اثر سجده طولانى ، 208 پندى از ابليس !! ، 209 خدايى كه نبينم نپرستم ! ، 210 توبه مؤ من ، 211 جامعه بى عارفان ، 212 عظمت كلام الهى ، 213 علت حرام بودن ربا ، 214 صابر باش ! ، 215 فانى در باقى كن ! ، 216 نگفتن اسرار ، 217 معانى مختلف سوره حمد ، 218 نماز فقط براى خدا ، 219 باعث عروج ، 220 لغزش زبان ، 221 نماز زنده ، 222 نماز به قصد بهشت ، 223 فريب ريش بلند خوردن ، 224 در حرام و حلال دقت كن ! ، 225 محاسبه اعمال ، 226 طهارت باطنى و ظاهرى ، 227 آخرين سفارش علامه طباطبايى ، 228 ياد خدا در هر صبح و شام ، 229 اهميت واجبات و نوافل ، 230- وصف قرآن ، 231- بذر سعادت ، 232- شكر صفت ايثار ، 233- مقام والاى صبر ، 234- خوشا آنان كه دائم در نمازند ، 235- مرگ دل ، 236- خصوصيات اولياءالله ، 237- شادى و سرور حق تعالى ، 238- شكم بدترين ظرف ها ، 239- خوشا به حال قائل لا اله الا الله ... ، 240- كراماتى از حكيم الهى قمشه اى ، 241- عترت ، قرآن ناطق ، 242- بهترين دعا ، 243- بهترين مردم ، 244- ذكر در شب ، 245- اى سرزمين ! خوش به سعادت تو ، 246- اجابت دعا در سحرگاهان ، 247- با خدا باش و پادشاهى كن ! ، 248- خوشا به حال دايم الصلوت ، 249- چه بد بنده اى است ... ، 250- والاتر از خواسته عبد! ، 251- ياد خدا در هر حال ، 252- تو را به جايگاه رفيع مى رساندم ، 253- اخلاق عارف ، 254- توبه در آخرين لحظات ، 255- پشيمانى در لحظه مشاهده مرگ ، 256- فوايد نماز در مكان مخصوص ، 257- آموزش قرآن در قبر ، 258- بردن شفاعت از دنيا ، 259- پناه بردن ، 260- مشاهده خداوند قبل از قيامت ، 261- خزائن الهى ، 262- در روز گناه مكن ، 263- آثار قرآن و قيامت ، 264- وضو نور است ، 265- ياد خداوند ، 266- در گردنه ماندن حمار شيخ ، 267- خداشناسى على (ع ) ، 268- محب واقعى ، 269- عبور از دريا به وسيله بسم الله ، 270- قرآن ، عرفان ، برهان ، 271- قسى القلب ، 272- قرائت قرآن با لحن عربى ، 273- داناترين مردم به توحيد ، 274- ياد خدا درهمه حال ، 275- نفتى و خداشناسى ، 276- كشيدن تير در حال نماز ، 277- پند قرآنى ، 278- خداوند همه جا است ! ، 279- آرزوى قرآن به دل كردن ، 280- قرآن بخوان و بالا برو ، 281- مذهب شيطان ، 282- تجديد وضو ، 283- مثل كور چراغ به دست ، 284- خود شناسى مقدمه اى بر خداشناسى ، 285- بيعت با رسول الله (ص ) ، 286- قلعه مستحكم من ، 287- اخلاص در همه موارد ، 288- تقرب به سوى سگ ، 289- حيا در حضور خدا ، 290- دعاى حضرت ابراهيم (ع ) ، 291- در چه كار بوديد؟! ، 292- واى بر نمازگزاران غافل ! ، 293- نمازى كه سبب نزول بركت است ! ، 294- بهترين عبادت ذكر لا اله الا الله ، 295- همنشين خوب ، 296- غافل مباش ! ، 297- گربه در حال نماز ، 298- ستمكار به نفس خود ، 299- قرآن سفره الهى ، 300- كشته شدگان در راه خدا ، 301- رفع مشكل با نماز ، 302- نتيجه صلوات فرستادن ، 303- بهاى بهشت ، 304- سوره توحيد و اول سوره حديد ، 305- نيكوترين نام ها ، 306- استغفار واقعى ، 307- عاقبت انسان ، 308- توبه پيرى كهنسال ، 309- توصيف جايگاه مخلصين ، 310- مشمول رحمت الهى ، 311- بيدارى براى نماز شب ، 312- نوشتن حسنات و سيئات ، 313- روح نماز ، 314- ياد خدا ، 315- عاشق معشوق بيند ، 316- در برائت زنهارى نيست ، 317- مخ عبادت ، 318- توبه از نماز و روزه ، 319- واى بر از اين نمازگزار! ، 320- مايه سرور و آرامش ، 321- از بركات نماز ، 322- با چه كسى همنشينى كنيم ، 323- فرشته عمل انسان ، 324- پاسخ دعا ، 325- توصيف جنة الماوى ، 326- درود ملايك ، 327- سفر هفتاد ساله به سوى جهنم ، 328- علايم ايمان به خدا ، 329- هنوز نمازگزار نشده ! ، 330- قارى قرآن در قيامت ، 331- خروج از حجاب تن ، 332- متقيان رستگاران اند! ، 333- صاحب عالى ترين درجه بهشت ، 334- حرمت حريم استاد ، 335- نعمت بيدارى ، 336- ملكت فقر در اثر دولت صبر ، 337- توبه در لحظه آخر ، 338- محفوظ بودن ، 339- قرائت درست ، 340- توبه نصوح ، 341- غفلت از پرسش ، 342- سه خصلت سودمند پس از مرگ ، 343- زمان قبول توبه ، 344- بخيل بودن بر عمر ، 345- ياد مرگ ، 346- برترين جهاد ، 347- توبه از خويشتن ، 348- يك ساعت به خود بپرداز! ، 349- سلوك الى الله ، 350- فضيلت خواندن سوره واقعه ، 351- خوشا به حال سابقون ! ، 352- نجات دهنده ، 353- جايگاه ابرار ، 354- دو مقام ، 355- با فضيلت ترين مردم ، 356- پاداش نيكان ، 357- بى هوش شدن موسى ، 358- قناعت در زندگى ، 359- تجلى خداوند در كلام قرآن ، 360- قرآن آب حيات است ، 361- اشتياق بهشت به سلمان فارسى ، 362- دعاى امام سجاد (ع ) ، 363- خدايا بر تحيرم بيافزا! ، 364- نفس مظهر رب ، 365- دعا براى كسب علم ، 366- عمارت بيت المقدس ، 367- ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا! ، 368- سوره اخلاص يكى از اصول دين ، 369- تكلم به زبان نكنند ، 370- برخيز اى انسان از خواب گران ! ، 371- صندوق اسرار هر كس ، 372- هر كس مرا در نفس خود ذكر كند! ، 373- احوال مقدس ماءبان خشك ، 374- خواب و خورت ز مرتبه خويش دور كرد! ، 375- نيت هر كس مهم است ؟ ، 376- يا الله اغثنى ، 377- دنيا روزنه آخرت ، 378- شگفت نديدن است نه ديدن ! ، 379- احوال پختگان ، 380- جوهر انسانى ، 381- شناخت خدا ، 382- دركات و درجات انسانى ، 383- بنگر كه در مزرعه خويش چه كاشته اى ؟! ، 384- تا به جايى رسى كه يكى از جهان و جهانيان بينى ! ، 385- دستور ادب آموز الهى ، 386- غافل از نور مباش ! ، 387- عيدى علامه طباطبايى ، 388- غافل از نور مباش ! ، 389- نسبت دنيا به آخرت ، 390- توشه اى به فراخور سفر بايد! ، 391- كه يكى خست و هيچ نيست جز او! ، 392- اگر كورى بينا گردد! ، 393- تو خود حجاب خودى ! ، 394- صبر جزيل ، 395- ميان ماه و رخ يار من مقابله بود! ، 396- زاهد تويى اى هارون ! ، 397- خلق رحم ، 398- شهادت فاطمه در اذان ، 399- شناخت فاطمه زهرا همانند درك شب قدر ، 400- علت نام گذارى فاطمه زهرا ، 401- نامحدود بودند ظرفيت آدمى ، 402- پندهاى برگزيده از صد دانه در يكدانه ، 403- كلمات قصار على (ع ) در معرفت نفس
پدید آورنده: عباس عزيزى
 
213-pandhaye-hakimanaye-alame-hasanzadeye-amoli.zip
دریافت فایل   حجم: 474 kB  
213-fa-pandhaye-hakimanaye-alame-hasanzadeye-amoli.apk
دریافت فایل   حجم: 537 kB  
213-FA-pandhaye-hakimanaye-alame-hasanzadeye-amoli.pdf
دریافت فایل   حجم: 1388 kB
213-FA-pandhaye-hakimanaye-alame-hasanzadeye-amoli.epub
دریافت فایل   حجم: 474 kB 

 

منبع: قائمیه

 

25 بهمن 1391
تعداد بازدید:  3466 مرتبه

نظرات کاربران

این مطلب فاقد نظر می باشد.

  • آخرين عناوين

  • پربازديدها

  • آرشيو

بازدید امروز:51

بازدید دیروز: 913

بازدید کل: 8391888

حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجمع طلاب و فضلای شهرستان تکاب می باشد.