در تمناي جرعه‌اي از جام دعاي مهدي†

امام زمان† نسبت به هر يک از ما در نهايت درجة رأفت، عطوفت، خيرخواهي و مهرباني است. محبت و مهرباني پدرانة او نسبت به ما، خالص‌ترين و شيرين‌ترين محبت‌هاست؛ محبتي در نهايت صداقت و اخلاص و به دور از هر شائبة طمع و نياز.
پنج دعاست که از پروردگار در حجاب نمي‌ماند: دعاي امام و رهبر عادل... دعاي پدر و مادر صالح براي فرزند.[1]
 
اللهم عجل لولیک الفرج

#امام_زمان_عج #امام_دوازدهم
 
يکي از راهکارهاي عملي موفقيت در تربيت مهدوي فرزندان اين است که والدين با توسل جُستن به ساحت امام زمان† از آن حضرت بخواهند که به عنوان پدر حقيقي خانواده،[2] دست به دعا بردارد و براي هدايت، تربيت، سعادت و عاقبت به خيري تمام اعضاي خانواده دعا نمايد؛ که امام زمان ارواحنافداه مهربان‌ترين پدر امت است و در استجابت دعاي خير او در بارگاه الهي هيچ شک و ترديدي نيست:
 
تو که آرام مي‌خواني قنوت گريه‌هايت را
 
ميان ربّـنـاي سبز دسـتـانت دعـايم کن!
 
امام زمان† نسبت به هر يک از ما در نهايت درجة رأفت، عطوفت، خيرخواهي و مهرباني است. محبت و مهرباني پدرانة او نسبت به ما، خالص‌ترين و شيرين‌ترين محبت‌هاست؛ محبتي در نهايت صداقت و اخلاص و به دور از هر شائبة طمع و نياز.
 
وسعت محبت او به ما، به بلنداي وجودمان است... او ما را به بلنداي ابديت و با رنگ و بويي الهي مي‌نگرد؛ با گوهري انساني و با ارزشي نامتناهي... و از اين رو خالصانه به جوهرة انساني ما عشق مي‌ورزد و عاشقانه مي خواهد ما به نهايت درجة هدايت و تربيت انساني خويش نايل آييم.
 
...و آن‌گاه که او را به عنوان پدر مهربان، مربي خيرخواه، امام هدايت و عهده دار تربيت خويش شناختيم و از آن حضرت خاضعانه خواستيم که هدايت و تربيت ما و خانوادة ما را بر عهده گيرد و از سوي ديگر با تلاش و تکاپويي مهدوي در مسير ايمان و عمل صالح، دست ولايت آن حضرت را در روح و جان خويش و خانواده‌مان باز نهاديم، زود باشد که ما را از مهرباني و مهرورزي پدرانة خويش سرشار گرداند و دعاي خير خويش را بدرقة راه و تربيت و هدايت ما نمايد و چونان مربّي و پدري مهربان استعدادهاي دروني ما را به نهايت درجة شکوفايي عقل و ايمان، و اخلاق ما را به نهايت درجة بالندگي برساند:
 
مولاي من، اينک جان و مال، فرزندان و خانواده‌ام و هر آن‌چه را خداوند بر من ارزاني داشته است، به پيشگاهت نثار مي‌کنم و همه را در اختيار امر و نهي تو مي‌نهم.[3]
 
پروردگارا، رأفت و رحمت و دعاي خير او را به ما ارزاني دار![4]
 
 
هـمـه دردم آقـا، دعايم کن آقـا!                                            مريـضم ســراپا، دعايـم کـن آقا!
 
گـرفـتـار نـفـسـم، اســيـر گناهم                                           تو اي روح تقوا، دعـايـم کن آقا!
 
عـزيـزم کجـايـي، اگر سـامـرايي                                          تو تـنـهاي تـنها، دعايـم کن آقـا!
 
امـيـدم کـجـايي، اگر کـربـلايي                                           بيا و هـمان‌جـا، دعــايم کن آقـا!
 
چو رفتي مدينه، تو با سـوز سـينه                                           تو را جـان زهرا، دعـايم کن آقا!
 
براي ظهورت دعـا مي‌کنم من                                               تو را جـان مـولا، دعايـم کن آقا!
 
کمک به نزدیک شدن ظهور حضرت مهدی....
 
آرامش و اطمينان ما در مسير «هدايت و تربيت مهدوي» رهاورد دعاهاي سحرگاهي آن سحرخيز يگانه است؛ چنانچه آن حضرت در نامة سراسر نور خويش به شيخ مفيد مي‌فرمايند:
 
ما پشت سر مؤمنان شايسته کردار، با نيايش و دعايي که از فرمانرواي آسمان‌ها و زمين پوشيده نمي‌ماند، آنان را حفاظت و نگه‌داري مي‌کنيم. از اين روست که قلب‌هاي اوليا و دوستانمان با دعاي ما به بارگاه الهي آرامش و اطمينان مي‌يابد.[5]
 
بر جوشندگي درياي عطوفت و کرامت آن امير مهر همين بس که دعاي خالصانه و مستجاب حضرتش همواره و در هر شب و روز بدرقة راه ما باشد، هر چند ما به ياد او و اضطرارش نباشيم. جان عالمي به فداي يک لحظه دعاي سحرگاهي‌اش.
 
ازجمله نشانه های ظهورحضرت که قبل ازقیام حضرت واقع میشودوازآن درروایات بموت احمریعنی مرگ سرخ تعبیرشده،کشتارعجیبی استکه عده کثیری ازجهانیان ازبین میروندوپس ازآن بیماری طاعون پیش میآیدکه دوثلث بشرازبین میرودیعنی اگردرآنروزمثلاجمعیت بشرشش ملیارداست،چهارملیاردآن ازبین میرودوذهاب ثلثین میگردد.شایدجنگ جهانی سوم بااین اسلحه های عجیبی که امروز کشف شده،بمب اتم وئیدروژنی...چنین فجایعی راایجادکند/مهدی موعود،شهیددستغیب رحمت الله علیه
 
سيدبن‌طاووس، آن رادمرد الهي و صاحب مقام تشرف، مي‌نويسد: «سحرگاهي در سرداب مقدس سامرا بودم، ناگاه صداي مولايم امام زمان† را شنيدم که براي شيعيان خويش چنين دعا مي‌کردند:
 
خدايا، شيعيان ما از شعاع نور ما و بقية خاک خلقت ما آفريده شده‌اند. آنان گناهان بسياري با اتکاي به محبت و ولايت ما انجام داده‌اند. اگر گناهانشان از گناهاني است که در ارتباط با توست، از آن‌ها بگذر که ما راضي هستيم، و اگر از گناهاني است که در ارتباط با خودشان است، خودت بين آن‌ها را اصلاح کن و از خُمسي که حق ما است، به صاحبان حق بده تا راضي شوند و آن‌ها را از آتش جهنم نجات بده و ايشان را با دشمنان ما در آتش قهر خود جمع مفرما![6]
 
سرورا از ما جز چشمي براي انتظار و دلي براي اميد نمانده است. اين چشم و دل را نيز خاک راه تو کرده‌ايم. باشد که غباري از آن بر گوشه‌اي از قباي تو بنشيند. مهربانا، بيا و جرعه‌اي از جام نيايش خود را در جان ما فرو ريز تا ما نيز پيوستگي لطف مدام را بنوشيم.
 
 
پی نوشت ها:
[1]. امام صادق†: «خَمسُ دَعَواتٍ لا يَحجُبنَ عَنِ الرَّبِّ تَبارَکَ وَ تَعالي: دَعوَةُ الإِمامِ المُقسِطِ... وَ دَعوَةُ الوالِدِ الصّالِحِ لِوَلَدِهِ» کليني، الکافي، ج2، ص509؛ حلّي، ابن فهد، عدّة الدّاعي، ح332.
 
[2]. امام رضا†: «الإِمامُ... الوالِدُ الشَّفيقُ... کَالاُمِّ البِرَّةِ بِالوَلَدِ الصَّغيرِ؛ امام، پدري مهربان و (نسبت به افراد امت) چونان مادري دلسوز و خيرخواه براي فرزند خردسال خويش است» حرّاني، تحف العقول، ص429.
 
[3]. «...فَأبذُلُ نَفسي وَ مالي وَ وَلَدي وَ أهلي وَ جَميعِ ما خَوَلَني رَبّي بَينَ يدَيکَ وَ التَّصَرُّفَ بَينَ أمرِکَ وَ نَهيکَ» کفعمي، المصباح، ص496؛ محدث‌قمي، کليات مفاتيح‌الجنان، زيارت حضرت صاحب‌الامر†.
 
[4]. «...وَهَب لَنا رَأفَتَهُ وَ رَحمَتَهُ وَ دُعاءَهُ وَ خَيرَهُ...» محدث‌قمي، کليات مفاتيح‌الجنان، دعاي ندبه.
 
[5]. فرازي از نامة امام زمان† به شيخ مفيد: «لِأنَّنا مِن وَراءِ حِفظِهِم بِالدُّعاءِ الَّذي لا يَحجُبُ عَنَ مَلِکِ الأرضِ وَ السَّماءِ فَلتَطمَئِنَّ بِذلِکَ مِن أوليائِنَا القُلُوبُ» طبرسي، الإحتجاج، ج2، ص596.
 
[6]. فرازي از دعاي امام زمان† در سرداب مقدس: «اللّهمّ إنَّ شيعَتَنا خُلِقَت مِن شُعاعِ أنوارِنا وَ بقيَّةِ طينَتِنا وَ قَد فَعَلوُا ذُنُوباً کَثيرَة ً إِتِّکالاً عَلي حُبِّنا وَ وَلايَتِنا فَإِن کانَت ذُنُوبُهُم بَينَکَ وَ بَينَهُم فَاصفَح عَنهُم فَقَد رَضينا وَ ما کانَ مِنها بَينَهُم فَأصِلح بَينَهُم وَ قاصَّ بِها عَن خُمسِنا وَ أدخِلهُمُ الجَنَّةَ فَزَحزِحهُم عَنِ النّارِ وَ لا تَجمَع بَينَ أعدائِنا في سَخَطِکَ» مجلسي، بحارالانوار، ج53، ص320؛ محدث نوري، نجم الثّاقب، ص455.
 
منبع: خانواده و تربیت مهدوی، ص 128 به بعد
1 خرداد 1395
تعداد بازدید:  1627 مرتبه

نظرات کاربران

این مطلب فاقد نظر می باشد.

  • آخرين عناوين

  • پربازديدها

  • آرشيو

بازدید امروز:365

بازدید دیروز: 1321

بازدید کل: 8394622

حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجمع طلاب و فضلای شهرستان تکاب می باشد.